Mahogany Yachting Society

Katsastusohjesääntö

KATSASTUSOHJESÄÄNTÖ

Mahogany Yachting Society r.y.

Katsastuksen tärkeimpänä perusteena on Merilain 8 pykälä: Aluksen tulee, sitä merenkulkuun käytettäessä, olla niin rakennettu, varustettu, miehitetty, lastattu ja vaadittavin tarvikkein varattu, että ihmishenki ja omaisuus voidaan, ottaen huomioon sekä kulkuveden laatu että liikenne, johon alusta käytetään, katsoa turvalliseksi.

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä, veneiden hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttöönottoa koskevissa asioissa sekä turvallisuusmyönteisten asenteiden omaksumisessa.

Huviveneiden katsastustoiminta on Suomen Veneilyliiton, Suomen Purjehtijaliiton ja Navigaatioliiton jäsenseurojen harjoittamaa vapaaehtoista veneilyturvallisuustoimintaa.

Vastuu veneestä ja siinä olevien henkilöiden turvallisuudesta on veneen omistajalla tai haltijalla, ja kulussa oltaessa päällikkönä toimivalla. Katsastus ei vapauta heitä tästä vastuusta. Päällikön on ennen purjehdukselle lähtöä parhaansa mukaan varmistauduttava siitä, että vene on täysin kunnossa, merikelpoinen ja riittävästi varustettu ja miehitetty. Katsastaja vastaa siitä, että hän on tehnyt työnsä katsastussääntöjen mukaisesti.

Useimmat vakuutusyhtiöt myöntävät alennuksen venevakuutusmaksusta katsastetuista veneistä.

Katsastusmenettely

Katsastus jaetaan peruskatsastukseen ja vuosikatsastukseen. Katsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. MYS voi harkintansa mukaan myöntää pidennystä katsastuksen voimassaoloon tai poikkeuksia katsastuskaudesta.

MYSin katsastaja(t) suorittaa katsastuksen ja MYS pitää katsastetuista veneistä rekisteriä ja ilmoittaa katsastetut moottoriveneet Suomen Veneilyliittoon. Vain katsastettu vene saa oikeuden käyttää MYSin perälippua. Vene voidaan rekisteröidä vain yhteen seuraan kerrallaan.

Mikäli jäsen haluaa veneensä katsastettavaksi MYS:issä, mutta rekisteröidä veneensä johonkin toiseen seuraan, tulee hänen itse toimittaa allekirjoitettu katsastuspöytäkirja kotiseuralleen tietojen merkitsemiseksi rekisteriin ja venetodistuksen kirjoittamista varten. Vene voidaan katsastaa myös vieraan seuran katsastajalla ja tällöin, mikäli omistaja haluaa rekisteröidä veneensä MYSin venerekisteriin, tulee hänen toimittaa allekirjoitettu katsastuspöytäkirja MYSiin, joka tämän jälkeen kirjoittaa omistajalle venetodistuksen.

MYSin katsastukset suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet henkilöt.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi myös peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena; toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesissä purjehdusvalmiina. Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimasiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet ja moottori.

Vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.

MYSin katsastusmiehillä on oikeus puuttua myös veneilykauden aikana havaitsemiinsa puutteisiin veneiden turvalliseen säilytykseen liittyvissä asioissa, kuten esim. mahdollisiin laiminlyönteihin veneiden kiinnityksissä tai laitasuojien käytössä.

Katsastuspöytäkirja ja venetodistus

Peruskatsastuksesta laaditaan pöytäkirja, jonka toinen kappale jää veneen omistajalle ja toinen sille seuralle, jonka rekisteriin vene on merkitty. Vuosikatsastuksesta tehdään merkintä peruskatsastuspöytäkirjaan sekä venetodistukseen. Jos vuosikatsastuksen on tehnyt vieraan seuran katsastaja, on veneenomistajan ilmoitettava katsastuksesta luotettavalla tavalla kotiseuralleen tietojen merkitsemiseksi rekisteriin.

Venetodistuksen antaa peruskatsastuksesta seura, jonka rekisteriin vene merkitään. Venetodistus on asetuksessa mainittu todistus oikeudesta käyttää seuran lippua. Todistus on pidettävä mukana veneessä. Venetodistus on voimassa katsastusmerkintöjen mukaisesti. Voimassaolo päättyy kuitenkin välittömästi veneen omistajan vaihtuessa tai omistajan vaihtaessa seuraa. Venetodistusta ei saa yliviivaamalla tai muulla tavoin muutella.

Katsastustarra on liimattava näkyvälle paikalle veneen paapuurin puolelle, esimerkiksi ikkunaan. Vene on myös merkittävä siten, että veneen nimi tai rekisterinumero on nähtävissä laiturilta käsin.

Katsastusluokat

Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusluokan mukaan seuraaviin luokkiin:

Katsastusluokka 1: Avomeri

Avomeriolosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri).

Purjeveneet
Veneet on tarkoitettu avomeriolosuhteisiin pitkille matkoille. Veneen tulee kestää ylimurtuvat aallot ja oltava itseoikaiseva suuristakin kallistumista monirunkoveneitä lukuun ottamatta. Rungon, kannen ja kajuutan on aukkoineen ja luukkuineen oltava riittävän vesitiivis kokonaisuus. Kulkuaukko avotilasta kajuuttaan tulee voida sulkea pääkannen tasolta, ja kaikki luukut on kiinnitettävä siten, että ne pysyvät kiinni veneessä mahdollisessa kaatumistilanteessakin. Kaikki aukot täytyy pystyä tarvittaessa sulkemaan. Istuinkaukalon tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä.

Katsastusluokka 2: Rannikko

Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Perämeren ja Suomenlahden, suotuisissa olosuhteissa Pohjois-Itämeren Hanko-Gotlanti –linjan länsipuolella, sekä Etelä-Itämeren linjan Öölanti- Bornholm-Rügen länsipuolella.

Purjeveneet
Veneet on tarkoitettu meriolosuhteisiin rannikkojen läheisyydessä. Veneen on oltava itseoikaiseva monirunkoveneitä lukuun ottamatta, ja kohtuullisen vesitiivis. Kulkuaukko kajuutasta avotilaan pitää voida sulkea pääkannen tasolta roisketiiviisti. Ilma- ja muut aukot on sijoitettava suojaiseen paikkaan ja niissä on oltava vesiloukut. Istuinkaukalon tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä.

Katsastusluokka 3: Saaristo

Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet. Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Ahvenanmeren, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan, sekä suotuisissa olosuhteissa Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna.

Purjeveneet
Veneet on tarkoitettu saaristo-olosuhteisiin ja sisävesistöihin. Veneen rakenteiden pitää olla siten toteutettu, ettei niistä aiheudu veneen uppoamisvaaraa. Istuinkaukalon ei tarvitse olla itsetyhjentyvä, mutta se on suositeltavaa.

Katsastusluokka 4:

Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvien purjehdustapahtumien veneet.

Purjeveneet
Veneet on tarkoitettu suojaisille vesialueille tai veneilytapahtumiin, esim. ratapurjehduskilpailuihin, joissa on jatkuva valvonta ja pelastusvalmius.